بستنی ساز

تولید نمونه اصلی از برد الکترونیکی دستگاه بستنی قیفی

این برد به سفارش شرکت آیسان و جهت نصب بر روی دستگاه های بستنی ساز قیفی شرکت نیک طراحی و ساخته شد.

Views: 14