قفل سمند

برد الکترونیکی قفل مرکزی سمند

برد الکترونیکی فوق طراحی و مورد تایید ساپکو قرار گرفته و تعدادی از آن بر روی خودروهای تولید نصب گردیده است.

Visits: 9