EMS-MUX-S

برد مولتی پلکس Slave برای ارسال و دریافت دیتا با پروتکل Onewire در EMS

بردهای مولتی پلکس بخش اصلی سیستم الکترونیک EMS هستند که وظیفه ارسال و دریافت اطلاعات بین دو PLC اصلی و هنگر را بر عهده دارند.

ارتباط بین این دو برد از طریق یک شین و با استفاده از پروتکل Onewire برقرار می گردد و نقش اصلی در این ارتباط بر عهده مولتی پلکس Master می باشد.

برد مولتی پلکس Slave با قابلیت تنظیم Node اتصال

Views: 16