EMS-SDC

برد نمایش دهنده جهت و سرعت حرکت کریر در EMS به همراه نمایش نوع خطای بوجود آمده احتمالی

بردهای سری EMS-SDC برای تشخیص جهت و سرعت حرکت هنگر های متصل به آنها کاربرد داشته و حداکثر جریان خروجی رله های برد، برابر با 2 آمپر و به صورت تیغه ای می باشد که هم در مثبت و هم در منفی کاربرد دارد.

نمایشگر این برد از نوع 7Segment است که قادر است سرعت حرکت هنگر را نمایش داده و در موارد بروز خطا، مطابق با نرم افزار PLC، کد خطای بوجود آمده را نیز نمایش دهد.

برد SDC با قابلیت نمایش سرعت و جهت حرکت هنگر و کد خطای PLC
برد SDC با قابلیت نمایش سرعت و جهت حرکت هنگر و کد خطای PLC

Views: 13