EMS-SRT

برد کنترل کننده ی سرعت حرکت کریر در EMS

بردهای سری EMS-SRT برای تعیین سرعت حرکت هنگر های متصل به آنها کاربرد داشته و حداکثر جریان خروجی رله های جامد برد، برابر با 6 آمپر از نوع متناوب می باشد.

این برد دارای 4 کانال مجزا از هم برای اتصال به 4 پارت مختلف است. این برد در دو نوع مثبت و منفی طراحی شده تا با انواع مختلف از مدارات مطابقت داشته باشد همچنین این برد توانایی تشخیص حضور و یا عدم حضور هنگرها را داشته و ضمن نشان دادن این موضوع با چراغ LED، سیگنال نیز ارسال می نماید.

فیوزهای این برد از نوع شیشه ای و سیستم هشدار دهنده سوختن فیوزها از نوع تمام الکترونیکی است که این سیستم، وجه تمایز مهم این بردها در مقایسه با مدل های ساخته شده توسط سایر شرکت ها است و با توجه به فراوانی و قیمت پایین فیوزهای شیشه ای، در زمان تعویض از نظر هزینه، بسیار مقرون به صرفه و مفید می باشد.

برد 4 کاناله با قابلیت جایگزینی در سیستم های دایفوکو ژاپن و یا کومکنگ کره

Visits: 13