EMS-SRTHNG

برد نمایش دهنده جهت حرکت و میزان سرعت و همچنین ارسال این اطلاعات به پی ال سی در EMS

بردهای سری EMS-SRT-HNG برای دریافت اطلاعات در خصوص میزان سرعت و همچنین جهت حرکت هنگر از روی شین ها طراحی و ساخته شده و علاوه بر عملکرد فوق، این اطلاعات را  بر روی چراغ های LED نمایش داده و سپس از طریق پورت خروجی با PLC مربوطه ارتباط بر قرار می نماید.

این برد بسته به مجموعه EMS و همچنین PLC مربوطه در دو نوع مثبت و منفی طراحی و ساخته شده است.

برد SRT هنگر برای دریافت اطلاعات از خط و ارسال به PLC

Views: 15